Café Panorama Kulturhuset: Utfört som anställd på FFNS Arkitekter i Stockholm.