Publicerad i Golv till Tak (årets golv) 1999.
Utfört som anställd på FFNS Arkitekter i Stockholm.